B2 Maatschappelijke gevolgen van de ontwikkelingen gedurende de laatste 100 jaar

B2 Maatschappelijke gevolgen van de ontwikkelingen gedurende de laatste 100 jaar

Deze opdracht kan je combineren met andere opdrachten!

Tijdens deze opdracht ga je je verdiepen in de invloed van computers in je dagelijks leven. De wijze waarop je jou eindproduct gaat vormgeven mag je in overleg met je docent zelf kiezen. Uiteraard moet de manier/middel waarop je je eindproduct vormgeeft een duidelijke verbinding hebben met het ICT middelen.

Voorkennis:

Voor deze opdracht is geen voorkennis nodig.

Tijd voor deze opdracht:

400 min

Acceptatiecriteria:

  • Bestanden van je voltooide product inclusief acceptatiecriteria en andere gegenereerde documenten.
  • Zowel het onderwerp als de uitwerking is overlegd met de docent.
  • Er zijn acceptatiecriteria opgesteld voor de uitwerking en overlegd met de docent.
  • De gekozen uitwerking is voorzien van een begeleidend schrijven waarin zowel het onderwerp als de keuze voor uitwerking wordt toegelicht.
  • Een vergelijking met tussen de manier waarop mensen nu omgaan met het gekozen onderwerp en hoe dit verschilt met vroeger.
  • Het gekozen onderwerp behandeld een duidelijk maatschappelijk thema of maatschappelijke verandering zoals privacy of artificiële intelligentie
  • Bij de opdracht horende punten aanvragen in Progress.

Beoordelingspunten:

4 het onderdeel is afhankelijk van de gekozen uitwerking.

Type opdracht:

Individueel of duo.

Maatschappelijke gevolgen van de ontwikkelingen gedurende de laatste 100 jaar

De ontwikkeling van de computer heeft veel invloed gehad op de maatschappij waarin we leven. Waarbij je vroeger nog op je fiets moest stappen om iets op te zoeken in een bibliotheek pak je tegenwoordig gewoon je mobieltje en vraag je het aan Google.

De aanwezigheid van computers en automatisering is dan ook zo ‘normaal’ geworden dat het vrijwel onmogelijk is om in Europa of Amerika een ‘normale’ school- of werkdag door te komen zonder direct of indirect gebruik te maken van een computer of een ander geautomatiseerd systeem.
In veel gevallen doen we dit dan ook zonder dat we hier echt bewust voor kiezen en zonder dat we stilstaan bij de consequenties hiervan. Het is heel dan ook heel erg fijn dat we alles kunnen vragen aan Google, maar hoe weet je zeker dat het antwoord klopt en hoe ging dat vroeger? Of heel erg fijn dat Facebook gratis is maar maar Facebook heeft 20.658 werknemers en dat zullen niet allemaal vrijwilligers zijn, wat krijgt Facebook in plaats van geld zodat die werknemers betaald krijgen?
Zo zijn er natuurlijk meer vragen te verzinnen en het is aan jou om zowel de vragen te stellen als het antwoord te geven tijdens deze opdracht.

Hieronder een aantal voorbeelden van manieren waarop je de opdracht zou kunnen verwerken:

 

Webdesign:

Hoe zou de website van Facebook eruit zien als het waarborgen van de privacy van de gebruiker het belangrijkste uitgangspunt zou zijn? Reconstrueer de startpagina van Facebook waarbij je de consequenties voor je privacy per onderdeel inzichtelijk maakt.

 

Media:

Korte animatie of een serie zelfgemaakte digitale afbeeldingen over hoe een schooldag eruit zou zien wanneer je wel je normale activiteiten zou moeten doen maar op geen een moment gebruik zou mogen maken van een computer of een andere vorm van automatisering.

 

Programmeren:

Een korte game waarbij door middel van keuzes de bewustheid van de speler kan worden getest en vergroot op het gebied van privacy.